Genel Kültüre Doyacaksınız! Ülkelerin İsimlerinin Nereden Geldiğini Öğrenince Büyük Bir Aydınlanma Yaşayacaksınız!

"Pakistan" Urduca ve Fars dilinde "Pak (saf, saf, temiz) ülke" anlamına gelir. "PAKİSTAN" kelimesi ilk kez 1934 yılında Choudhary Rahmat Ali tarafından telaffuz edilmiş ve Birleşik Krallık'ın eski Hint kolonisinin 5 eski eyaletinin harflerinden türetilmiştir.

'İran', 'Aryan' adından geliyor. 'Arî ırkından' olan 'Aryan' (Aryan), 'Hindu – Avrupa dil ailesinden milletler' anlamına gelir.

Yüzyılda dikilen Orhun Yazıtlarında bulunmuştur. Bugünkü kelimenin orijinal versiyonu ilk olarak İtalyanlar tarafından 12. yüzyılda Turchia veya Turcmenia şekillerinde ortaçağ Latince kullanılarak oluşturulmuştur. Ayrıca, Orta Çağ'ın Alman gezginleri bölgeye Turkei veya Terkenland ve Fransızlar Turquie adını verdiler.

Adını büyük özgürlük savaşçısı ve bu ülkenin ilk başkanı olan Simón Bolívar'dan alıyor.

"Cezayir" isminin kökeni için kaynaklar farklı şeyler söylüyor. Arapça'da "yarımada" anlamına gelen "cezîre" kelimesinden geldiğini düşünenler var. Ayrıca Osmanlı İmparatorluğu döneminde suçlular bazen ülkenin en ücra ve ücra yerlerine sürgüne gönderildi. Bunlardan biri Cezayir'di. Cezayir'in adının zamanla değiştiği ve "ceza yeri" kelimesine dönüştüğü düşünülüyor.

Fransa'nın adı, aynı bölgede yaşayan ve Fransızların ataları olarak bilinen Franklardan geliyor. K- KeşmirI- İslam veya İndus nehri S- SindTAN – BelucisTAN

Macaristan resmi olarak "Macarların Ülkesi" anlamına gelen Magyarorszag (Magyar:Macarca; orszag:ülke) adını kullanır. Ancak batı ülkeleri, Macaristan için "Hunların Devleti" anlamına gelen "Macaristan" adını kullanır. Ukrayna dilinde "sınır toprakları, sınır ülkesi" anlamına gelir. Geçmişten beri Rusların en önemli batı sınırları bu topraklarda bulunuyordu. Bu nedenle bu ismi almış olduğu düşünülmektedir. Konstantin Porfirogennetos tarafından De Administrando Imperio kitabında kullanılmıştır. Ancak burada "Türk" kullanımıyla imparator, Macarlar anlamına geliyordu. Benzer şekilde, Bizans kaynakları, Karadeniz'in ve Hazar Denizi'nin kuzeyinde yaşayan bir Türk devleti olan Hazar Kağanlığı için Turkia (Türkler ülkesi) kelimesini kullanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu, çağdaşları tarafından zaman zaman diğer ülkeler tarafından Türkiye veya Türk İmparatorluğu olarak biliniyordu.

Kaynak1 2 3 4 5 Japon ülkeleri 'Nippon' diyorlar. Bu, 'güneşin doğduğu ülke' anlamına gelir. Kelime, Çince'de 'Japuen' şeklindedir ve şu şekilde dünyaya yayılır:Japonya.

'Tacikler Ülkesi'. Tacik kelimesi geçmişte Türkler tarafından 'Türk olmayanlar' anlamında kullanılmıştır.

"Özbekler Ülkesi". Özbek kelimesinin Türk dillerinden geldiği ve 'sahibi' anlamına geldiği düşünülmektedir. Ülke kendisine "Österreich" diyor. "Aster" kelimesi Almanca'da "doğu" anlamına gelir. "Reich" kelimesi Almanca'da "krallık, devlet" anlamına geliyor. Başka bir deyişle, Avusturya adı "doğu krallığı" anlamına gelmektedir. Ülkenin adı "Kuzey ülkesi" anlamına geliyor. Başka bir kaynağa göre, Norveçliler ülkelerine "Norge" diyorlar. Bu kelime denizcilerin şifresiydi. Bu dilde "Norge" "Kuzey! Daha Uzak Kuzey! Daima kuzey!" İngiliz toplumunun kökenleri Anglos'tur. Kelime etimolojik olarak Anglo + terra (toprak) olarak türetilmiştir. Başka bir deyişle, İngiltere adı Anglo Lands anlamına gelir. İsmin kökeni Arapça 'yemin' kelimesidir. Bu kelime Arapça'da iki farklı anlamla kullanılmaktadır; 'Mutlu' ve 'Hukuk'. 'Maldiv' adı Hintçe'de 'mahal' (saray) ve 'diva' (ada) kelimelerinden oluşmaktadır. Bahsedilen 'saray adası' şimdiki başkenti Male'dir. Geçmişte padişahlar burada sarayda otururlardı. İbranice bir isimdir ve "beyaz dağlar" anlamına gelir. Bu coğrafyaya 'Lübnan' deniyor çünkü Lübnan Dağları'nın eteklerindeki kar 12 ay boyunca erimiyor. Zar Pāyegān, bir bütün olarak düşünüldüğünde "Ateş Muhafızları" anlamına gelir. İsmin kökeni Zerdüştlük Perslerine (İran) dayanmaktadır. İran'ın Müslümanların fethinden sonra, birçok Farsça kelime Arapça yazılmaya başlandı ve orijinal telaffuzu yitirildi; örneğin "G / P / ZH / CH" sesleri Arapça'da herhangi bir karşılık bulamadı. Böylece "arzar Pāyegān" Azerbaycan olarak tanındı.

'Kırgız Ülkesi'. Kırgızca kelimesinin etimolojisi biraz bulanık olmakla birlikte, çoğunlukla Türk dillerine ait olan 'kırk' kelimesinden türediği düşünülmektedir. Bahr kelimesi Arapçada deniz anlamına gelir. -Eyn kelimesi iki anlamına gelir. Yani Bahreyn adı "iki deniz" anlamına geliyor. 'Katar' isminin kökeni, Arapça'da 'kaldırmak, kaldırmak, değerlendirmek' anlamına gelen 'kat' kelimesidir.

Bunlara da Göz Atın

Teoman Sancar’a Şantaj Soruşturmasında Tutuklama Kararı!

CHP'den istifa eden Denizli Milletvekili Teoman Sancar'a yönelik şantaj soruşturmasında gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.