Sosyal ağ sağlayıcılarının yükümlülükleri belirlendi

Türkiye'den günde bir milyondan fazla erişim sağlayan sosyal ağ sağlayıcıları yükümlülükler belirlendi.

Temsilci atamasına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde idari para cezalarının dörtte biri tahsil edilecek, reklam yasağı kaldırılacak ve hakimlerin kararları kendiliğinden geçersiz hale gelecektir. Kurum, internet trafik bant genişliğine yapılan müdahalenin sonlandırılması için erişim sağlayıcılara bildirimde bulunacaktır.

Sosyal ağ sağlayıcısı, kendisine tebliğ edilen erişimin kaldırılması veya engellenmesi kararlarının uygulanmasına ilişkin istatistiki ve kategorik bilgiler içeren Türkçe raporları ve kişiler tarafından yapılacak başvuruları 6 aylık dönemlerde Kuruma bildirecektir.

Kişisel, elektronik ticaret ve haber siteleri gibi sosyal etkileşim içeriklerinin ikincil ve yan hizmet olarak sunulduğu platformlar da kapsam dışı olacaktır.

İnternet yayını sosyal ağının yalnızca belirli bir bölümünde sosyal etkileşim için içerik barındıran gerçek veya tüzel kişiler. Temsilciler bir sağlayıcı olarak kabul edilmeyecektir.

Temsilciler, ilgili makamlarca gönderilecek bildirim, bildirim veya taleplerin yerine getirilmesinden, kişilerin ilgili Kanun kapsamında yaptığı başvuruların cevaplanmasından, bildirilmesinden sorumlu olacaklardır. Ev sahibi olmaktan veya barındırma sağlayıcısı ve yasa kapsamındaki diğer yükümlülükler.

Başvurunun kabulüne ilişkin hâkim kararının başvurusundan itibaren 30 gün içinde temsilci atanmasına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, Başkan sosyal ağ sağlayıcısının internet trafik bant genişliğinin yüzde 90'ına kadar sağlayacaktır. sulh ceza hâkimine onu daraltmak için başvurabilme. Hakim, internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90'a kadar azaltılmasına ilişkin kararında yüzde 50'den az olmamak kaydıyla verilen hizmetin niteliğini de dikkate alarak bir oran belirleyebilecek.

Reklam yasağı kararından sonra 3 ay içerisinde temsilci tespitine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı, sosyal ağ sağlayıcısının internet trafiği bant genişliğini yüzde 50 azaltmak için sulh ceza hâkimine başvurabilecek.

Kişilerin yaptığı başvurulara cevap verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcısına 5 milyon lira para cezası verilecek.

Para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde temsilci atama yükümlülüğü yerine getirilmezse 30 milyon lira ek idari para cezası verilecek. İdari para cezalarının alınmasını takip eden 30 gün içinde tespit temsilcisine ilişkin yükümlülüklerin ikinci kez yerine getirilmemesi durumunda, Türkiye'de yerleşik vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal ağ sağlayıcılarına yeni bir ilan verilmesi, yasaklandı.

yabancı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcısı, yetkili kişi ne kadar az olursa Türkiye'deki temsilciyi de belirleyecektir.

Tespit ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyen temsili sosyal ağ sağlayıcılarına, 10 milyon lira idari para cezası verilecek.

Sosyal ağ sağlayıcısının 10 milyon lirayı yerine getirmesi için bildirim yükümlülüğü idari para cezasına çarptırılacak. İdari para cezalarını gerektiren ihlallerin bir yıl içinde her bir tekrarda cezaları bir artırılır.

Yerli veya yabancı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcısı, verileri Türkiye'de barındırmak için gerekli önlemleri Türkiye'de barındıracaklardır. arasında

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun Resmi Gazete'de yayımlanan Kurul kararının çıkarılması kabul edildi.

Türkiye'de yerleşik ve Türk mevzuatına göre tüzel kişilik kazanmış bu kişiler, tayin edilen temsilci veya icra edilen temsilci olarak gerçek kişi Türk vatandaşıdır.

Bunlara sosyal ağ sağlayıcısının yükümlülükleri ile yurtiçi veya yurtdışından tespit edilen ilke ve kararların uygulanmasına ilişkin usul, Türkiye kaynaklı günlük bir milyondan fazla erişim sağlayan sosyal ağ sağlayıcıları da içermektedir. Söz konusu usul ve esasların uygulanmasında sosyal ağ sağlayıcısının yükümlülükleri, içerik veya barındırma sağlayıcısı olmasından kaynaklanan sorumluluk ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır.

Yerli veya yabancı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcısı, Kanunun ilgili maddeleri kapsamındaki içerik için bireyler tarafından yapılan başvurulara cevap verecektir. Sosyal ağ sağlayıcısı, nedeni belirtmek kaydıyla en geç 48 saat içinde olumlu ya da olumsuz yanıt verecektir. Türkçe olarak yapılan başvurular Türkçe olarak cevaplandırılacaktır.

Bunlara da Göz Atın

Google ve Wikipedia’ya Pakistan’dan önemli uyarı

Pakistan'ın Wikipedia ve arama motoru Google'ı, platformları aracılığıyla yayılan kutsal değerlere saygısızlık eden içeriğin kaldırılması …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.